• Số 1/268 Bùi Thị Từ Nhiên, quận Hải An, Hải Phòng
  • 0906.182.555

Xe 29 chỗ trở lên

Đặt xe trực tuyến